top of page
Search

Fishbase Group AS Reduserer CO2-utslipp med Enova-støtte
Med støtte fra enova går Fishbase en «roligere» vinter i møte. Den dieselbefarne hjullasteren som tidligere fylte luften med lyd, blir nå erstattet av sin elektriske motpart. Denne miljøbevisste omstillingen markerer ikke bare en nedgang i støyforurensning, men også et betydelig kutt i selskapets karbondioksidutslipp.


Henry M. Thomassen, CEO i Fishbase Group AS, ser frem til integrasjonen av den elektriske hjullasteren i selskapets daglige drift på Dønna.


"Vi ser virkelig frem til dette. Miljøhensynet er en integrert del av vårt verdigrunnlag, og det er både riktig og nødvendig å redusere våre CO2-utslipp fra denne delen av virksomheten", uttaler Thomassen.


Fishbase Group AS er et konsern som er involvert i helproduksjon av laks og produksjon av settefisk av torsk. En del av produksjonen foregår på et landbasert anlegg, hvor selskapet produserer settefisk av laks og torsk opp til 1000 gram.


"Vi har benyttet en dieselhjullaster til vårt daglige arbeid. Nå investerer vi i en elektrisk hjullaster for å redusere vårt CO2-utslipp. Hjullasteren brukes daglig til transport av fiskefôr, ensilasje, varer og ulike utstyr, samt snørydding om vinteren. Den er en uvurderlig ressurs for vårt settefiskanlegg, og vi er fullstendig avhengige av den", forklarer Thomassen.


Flere aktører tar miljøvennlige valg og velger utslippsfrie alternativer, og Fishbase er en av dem som tar ledelsen på denne bærekraftige veien.Vi takker Enova så mye for deres støtte i denne miljøvennlige satsingen!

84 views0 comments

تعليقات


Post: Blog2_Post
bottom of page