top of page
Search

Fishbase kunngjør historisk utvidelse: Dobler kapasiteten

           Fishbase er stolt over å kunngjøre en betydelig utvidelse av vår produksjonskapasitet på Dønna. Denne kunngjøringen er den største investeringen i selskapets historie, med en total investering på 150 millioner norske kroner. Selskapet dobler med dette produksjonskapasiteten fra 1000 til 2000 tonn laks på land. Den nye utvidelsen skal stå ferdig 1. juni 2025.


- Denne ekspansjonen sikrer nye arbeidsplasser, noe som understreker vårt engasjement for lokal samfunnsutvikling og vekst. Fishbase ser frem til å realisere potensialet denne utvidelsen bringer, og fortsetter å lede vei for innovasjon og bærekraft innen akvakultur, sier adm. dir Henry M. Thomassen


I hjertet av denne utvidelsen ligger et innovativt resirkuleringssystem utviklet i felleskap mellom Fishbase og teknologileverandøren Alpha Aqua, som skiller seg ut med sin fleksibilitet ved å kombinere RAS og gjennomstrømning. Denne unike kombinasjonen gjør at man kan produsere en større fisk som er mer tilpasset det miljøet den skal settes ut i, enn det som er standarden i dag. Dette vil føre til en bedre overlevelse i sjø, som setter nye standarder for fiskevelferd og bærekraft i bransjen.Bedre fiskevelferd

Fishbase har siden 2016 jobbet med utvikling og optimalisering av produksjon av laks på land for å verifisere at en større og sterkere laks, gir et bedre utgangspunkt for produksjon i sjø. Fishbase har jobbet aktivt for å realisere visjonen om en større og friskere fisk, delvis gjennom et 3-årig prosjekt ved bidrag fra SkatteFUNN, for å legge strategien som nå settes i liv gjennom den nye utvidelsen.


- Vi er takknemlige for det sterke samarbeidet med både kunder og leverandører og ser frem til å se de positive effektene denne utviklingen vil ha for fiskevelferd, vårt samfunn og miljøet, sier daglig leder Henry M. Thomassen


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Henry Thomassen

Administrerende direktør

958 62 096


Om Fishbase

Fishbase er i sterk vekst innen produksjon av laks og produserte 1200 Tonn landbasert i 2023, og omsatte for 131 MNOK. Selskapet produserer laks på land opp til 1 kg og videre i sjø gjennom Helgeland laks, hvor driften gjøres i samarbeid med Nova Sea.  Selskapet har en produksjonstillatelse på land på 2 000 tonn som er søkt utvidet til 10 000 tonn. Søknaden gikk inn i 2021.  

  


Eier

Eierandel

Frøy Kapital AS

51,16%

Green Farming AS

36,69%

Ecomarin Group AS

12,15%


-          Fishbase Group AS har base på Bjørn på Dønna, og drifter det landbaserte oppdrettsanlegget der det blir produsert yngel, smolt, laks til påvekst i sjø.

-          Fishbase Group AS består av datterselskapene Fishbase Salmon AS og Fishbase Infrastructure AS, samt det tilknyttede selskapet Helgeland Laks AS.


651 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page