top of page
Search

Fishbase på Campus BLÅ-konferansen 2023

I dag deltok FOU- leder Marianne Lorentzen og Administrativ leder Helene Ravndal på Campus BLÅ-konferansen på Toft. Temaene for årets konferanse var teknologi, kompetanse, sjømattrender og bærekraft.I maritime omgivelser fikk de presentert Fishbase sin unike måte å drive lakseoppdrett på.

De fikk også høre mange spennende og inspirerende foredrag fra andre aktører i havbruksnæringen.

En fantastisk dag med flere nye og noen kjente fjes.


Takk for oss og for oppdraget!
191 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page