top of page
Search

Fishbase on Dønna: Prepare for fivefold increase in large smolt production


News about 𝐅𝐢𝐬𝐡𝐛𝐚𝐬𝐞 Group!! Check it out!!


Read more about our future plans in the ILaks article:

https://ilaks.no/fishbase-pa-donna-klargjor-for-femdobling-av-storsmoltproduksjon/Fv Aksel Stølen, kvalitetssjef og Kent Raymond Johansen, driftsleder hos Fishbase på Dønna. På denne tomta er de i gang med å sette opp en ny hall på 2.000 kvadrat. (Foto: Steve Hernes)

4 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page